13 - 14 สิงหาคม 2559
หัวหิน ไตรกีฬา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8

Race Info

• โอลิมปิกไตรกีฬา (14 สิงหาคม 2559)
ระยะทางประกอบด้วย
      ว่ายน้ำ 1.5 กิโลเมตร / ปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร / วิ่ง 10 กิโลเมตร 
รุ่นการแข่งขัน
ประเภทชายเดี่ยว : กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 และ 60 ปีขึ้นไป
ประเภทหญิงเดี่ยว : กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
TEAM RELAY : ชายล้วน, หญิงล้วน และผสม (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำกัดเพศ)
• สปริ้นท์ไตรกีฬา (13 สิงหาคม 2559)
ระยะทางประกอบด้วย
      ว่ายน้ำ 750 เมตร / ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร / วิ่ง 5 กิโลเมตร
รุ่นการแข่งขัน
ประเภทบุคคลชาย : กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 และ 60 ปีขึ้นไป
ประเภทบุคคลหญิง : กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
• การแข่งขันทวิกีฬา (ปั่นและวิ่ง) (13 สิงหาคม 2559)
ระยะทางประกอบด้วย
     วิ่ง 2.5 กิโลเมตร / ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร / วิ่ง 5 กิโลเมตร 
รุ่นการแข่งขัน
ประเภทบุคคลชาย : กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 และ 60 ปีขึ้นไป
ประเภทบุคคลหญิง : กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครราคาพิเศษ
(วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์)
ค่าสมัครราคาปกติ
(24 กุมภาพันธ์ - 29 กรกฎาคม)
โอลิมปิคไตรกีฬาประเภทบุคคล 2,500 บาท 3,000 บาท
ไตรกีฬาประเภททีม - 5,500 บาท
สปริ้นท์ไตรกีฬา 1,800 บาท 2,000 บาท
การแข่งขันทวิกีฬา (ปั่นและวิ่ง) 1,800 บาท 2,000 บาท

* หมายเหตุ;  

– ค่าสมัครด้านบนไม่รวมค่าบริการ  5% ของค่าสมัคร และค่าดูแลระบบ  3.7% ของค่าสมัครรวมค่าบริการ

 – ค่าสมัครรวมค่าเข้าสวนน้ำแบล็คเมาน์เท่นฟรี 1 วันเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น

การสมัคร รับสมัครเฉพาะช่องทาง Online
เปิดรับสมัคร 29 ม.ค. - 29 ก.ค..
*** นักกีฬาที่ชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครการแข่งขันได้ที่ : www.gotorace.com
รายการอุปกรณ์ที่นักกีฬาจะได้รับ
• ถุงใส่อุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน
• หมวกว่ายน้ำ (เฉพาะการแข่งขันไตรกีฬาเท่านั้น)
• หมายเลขการแข่งขันพร้อมเข็มขัดสำหรับจักรยานและการวิ่ง
• ชุดสติ๊กเกอร์หมายเลขสำหรับ ติดจักรยาน / ติดหมวกนิรภัย
• อุปกรณ์บันทึกเวลา
• เสื้อที่ระลึกจากการแข่งขัน
• สายรัดข้อมือสำหรับเข้าพื้นที่นักกีฬา

รางวัลและถ้วยรางวัล


โอลิมปิคไตรกีฬาประเภทบุคคล

รุ่นแข่งขัน รางวัลและถ้วยรางวัล / เร็วๆ นี้
ชายรุ่นอายุ 18 - 29 ปีี  
ชายรุ่นอายุ 30 - 39 ปี  
ชายรุ่นอายุ 40 - 49 ปีี  
ชายรุ่นอายุ 50 - 59 ปีี  
ชายรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  
หญิงรุ่นอายุ 18 - 29 ปีี  
หญิงรุ่นอายุ 30 - 39 ปี  
หญิงรุ่น 40 - 49 ปี  
หญิงรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป  
ไตรกีฬาประเภททีม
แข่งขัน รางวัล / เร็ว นี้
ทีมผสมชาย, ทีมผสมหญิง, ทีมผลัดผสม  
• รางวัลถ้วยพระราชทาน สำหรับการแข่งขันไตรกีฬา Olympic Distance
ประเภทบุคคลชาย 1 ถ้วย สำหรับผู้ทำเวลา Overall ดีที่สุด
ประเภทบุคคลหญิง 1 ถ้วย สำหรับผู้ทำเวลา Overall ดีที่สุด

รางวัลและถ้วยรางวัล

สปริ้นท์ไตรกีฬา  การแข่งขันทวิกีฬา (ปั่นและวิ่ง)
รุ่นแข่งขัน รางวัล / เร็วๆ นี้
ชายรุ่นอายุ 18 – 29 ปี  
ชายรุ่นอายุ 30 – 39 ปี  
ชายรุ่นอายุ 40 – 49 ปี  
ชายรุ่นอายุ 50 – 59 ปี  
ชายรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  
หญิงรุ่นอายุ 18 – 29 ปีี  
หญิงรุ่นอายุ 30 – 39 ปี  
หญิงรุ่นอายุ 40 – 49 ปี  
หญิงรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป  
รุ่นแข่งขัน รางวัล / เร็วๆ นี้
ชายรุ่นอายุ 18 – 29 ปี  
ชายรุ่นอายุ 30 – 39 ปี  
ชายรุ่นอายุ 40 – 49 ปี  
ชายรุ่นอายุ 50 – 59  
ชายรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  
หญิงรุ่นอายุ 18 – 29 ปี  
หญิงรุ่นอายุ 30 – 39 ปี  
หญิงรุ่นอายุ 40 – 49 ปี  
หญิงรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป  
   
นักกีฬาที่ติดอันดับ จะได้ถ้วยรางวัล
นักกีฬาต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคลเพื่อรับรางวัล
(เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหัก ณ ที่จ่าย 5% ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย)

กฏกติกาการแข่งขัน


1. กติกาการแข่งขันสําหรับการแข่งขันทุกประเภทกีฬา 

1. นักกีฬาต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการภาคสนามมีศักดิ์และสิทธิ์เต็มในการปรับโทษออก
3. หน่วยแพทย์และพยาบาลมีศักดิ์และสิทธิ์เต็มในการหยุดการแข่งขันของนักกีฬานั้น กรณีฉุกเฉินและวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะเสี่ยง
4. การใช้ยา/สารกระตุ้น เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกาย เป็น การฝ่าผืนกฎขั้นร้ายแรง ตามระเบียบของ IOC Doping Control ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ปรับออกจากการแข่งขัน/ผล/รางวัล ทันที
5. การล่อลวง, ลักโขมย, ล่วงละเมิด และใช้วาจาส่อเสียด ผรุสวาท หรือ พฤติกรรมเสื่อมเสียศีลธรรม และ ขาดน้ำใจนักกีฬา กับ เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร/กรรมการ และ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ปรับ ออกจาก การแข่งขัน/ผล/รางวัล ทันที
6. หากต้องการออกจากการแข่งขัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เต็นท์ประชาสัมพันธ์ จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
7. ไม่อนุญาตให้ใช้หูฟังและเครื่องเล่นเพลงใดๆตลอดแข่งขัน
8. ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงกฎกติกาการแข่งขัน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และจะให้ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล หรือ ในการชี้แจงกฎกติาก่อนวันแข่งขัน

2. การแข่งขันว่ายน้ํา 

1. สวมหมวกว่ายน้ำที่ทางผู้จัดฯ เตรียมไว้ให้เท่านั้น
2. อนุญาตให้สวมแว่นตาว่ายน้ำหรือหน้ากากกันน้ำ
3. ห้ามสวมชุดดำน้ำ (wetsuit) ตีนกบ ถุงเท้า ถุงมือพายน้ำ พายหรืออุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวใด ๆ อนุญาตให้ใส่ชุดไตรสูท (tri-suits) เท่านั้น ไหล่และน่องขาต้องเปิด
4. สวมชิพจับเวลาบริเวณข้อเท้าให้แน่นหนาและรัดกุมที่สุด
5. ไม่อนุญาตให้มีผู้พายเรือติดตาม และ/หรือ นำทางบนเส้นทาง
6. ผุ้จัดฯจะเขียนหมายเลขประจำตัวบนไหล่ทั้งสองด้าน และน่องขาทั้งสองข้าง กรุณางดทาครีมกันแดดหรือสารหล่อลื่นบริเวณดังกล่าว ก่อนการเขียนหมายเลข
7. ว่ายตามเข็มนาฬิกา และให้ทุ่นลอยน้ำอยู่ขวามือเสมอ หากฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับออก
8. สามารถขอความช่วยเหลือจากกรรมการสนาม โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเรียกกรรมการเพื่อพักเหนื่อย โดยห้ามให้เรือนั้นๆลากจูง และ/หรือ เคลื่อนที่จากจุดพัก ทั้งนี้หากต้องการออกจากการแข่งขันหรือมีปัญหาด้านสุขภาพให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันประเภทอื่นๆต่อไป อีกทั้งหากกรรมการสนามเห็นว่านักกีฬาไม่ควรแข่งขันต่อ กรณีเสี่ยงต่อสุขภาพของนักกีฬาเอง นักกีฬาจะไม่สามารถแข่งขันต่อได้ในประเภทอื่นๆ

3. การแข่งขันจักรยาน  

1. ติดหมายเลขการแข่งขันในที่เห็นชัดเจนบริเวณด้านหลังก้นกบตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้ อาจใช้เข็มขัดติดหมายเลขได้ กรณีตัดแต่ง พับ หรือ สูญหาย หรือ มีเจตนาแก้ไข มีโทษปรับเวลา หรือสูงสุดปรับออก
2. ติดสติกเกอร์หมายเลขแข่งขันด้านหน้าหมวกจักรยาน
3. ติดสติกเกอร์หมายเลขแข่งขันที่คอเบาะจักรยาน โดยหันหมายเลขออกด้านซ้ายเสมอ
4. สวมหมวกนิรภัยซึ่งได้รับรองโดย CPSC ก่อนนำจักรยานออก ตลอดเส้นทาง และนำกลับจากเส้นทางจักรยาน คาดเข็มขัดหมวกทุกครั้ง ฝ่าฝืนจะถูกปรับออก ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สวมหมวกที่ทำจากหนังสัตว์ และวัสดุเหล็กหลอม
5. สวมเสื้อเมื่อแข่งจักรยาน ไม่อนุญาตให้เปลือยท่อนบน
6. แขวนจักรยานบนราว ในจุดเปลี่ยนฯ ในแนวเดียวกัน
7. ไม่อนุญาตให้ใช้จักรยานสองเบาะ, จักรยานถีบแนวนอน และจักรยานพร้อมที่บังลม หรือ อุปกรณ์ อำนวยความสะดวก/เพิ่มสมรรถนะ เข้าร่วมการแข่งขัน กรณีอุปกรณ์ต้นแบบ/ใหม่ /แหวกแนว ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้จัดฯ ก่อนปรับใช้
8. ศึกษาเส้นทางและปฏิบัติตามเครื่องหมายบอกทาง กรณีหลงทางหรือปั่นออกนอกเส้น ทางผู้จัดฯจะไม่แก้ไขผลแข่งขัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ห้ามสร้างสถานการณ์ให้ตนเองหรือผู้แข่งขันอื่นตกอยู่ในเหตุล่อแหลม หรือ อันตราย ระหว่างแข่งขัน หากพบว่ามีเจตนา จะถูกปรับออกทันที
10. กฎพื้นที่ช่องลม
10.1 ห้ามเข้าพื้นที่ช่องลม (Drafting Zone) ทั้งรถจักรยานและยานพาหนะอื่นบนถนน
นักไตรกีฬาต้องเว้นพื้นที่ 7 เมตร (จักรยาน 4 คัน) จากนักปั่นท่านอื่น หากฝ่าฝืนปรับโทษเวลาหรือสูงสุดปรับออก
10.2 กรณีแซงจักรยานคันหน้า ให้แซงขวารถคันหน้า ผ่านพื้นที่ภายใน 20 วินาที
แล้วชิดซ้ายทันที มิฉะนั้นจะถือว่าฝ่าฝืนกฎพื้นที่ช่องลม
10.3 การแซง หมายถึง การขี่จักรยานขึ้นหน้าผู้แข่งขันผู้อื่นเมื่อล้อหน้าของนักปั่น
คันหลังล้ำล้อหน้าของนักปั่นคันหน้า
10.4 กรณีถูกแซงจากคันหลัง ให้ถอยห่างออกจากคันที่แซงขึ้นมาทันทีในพื้นที่ช่องลม
หากไม่ลดระยะ ให้เป็นไปตามกฎจะถือว่าฝ่าฝืนกฎพื้นที่การแซง
10.5 ชิดซ้ายตลอดเวลา เรียงแถวยาวตอนลึก ยกเว้นกรณีแซง หรือ เพื่อความปลอดภัย
ห้ามขี่คู่ขนาน มิฉะนั้นถูกปรับโทษฐานขี่คู่ขนาน
10.6 กรณีขัดขวาง/ชะลอ การแข่งขันของผู้อื่นบนเส้นทาง จะถูกปรับโทษเวลา
10.7 ผู้ละเมิดกฎการแข่งขัน กรรมการสนามจะเรียกปรับโทษทันที ณ จุดเกิดเหตุ
ไม่อนุญาตให้ต่อรอง และ/หรือ ประท้วงการปรับโทษ

10.8 กรรมการสนามจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
10.8.1 ขานหมายเลขการแข่งขัน แสดงใบปรับโทษ ใบแดง คือ ฝ่ากฎพื้นที่ช่องลม หรือ ใบเหลือง กรณีฝ่ากฎอื่นๆ กรรมการจะทำเครื่องหมาย ” / ” สำหรับใบแดง และ ” P ” สำหรับใบเหลือง บนหมายเลขแข่งขัน
10.8.2 แจ้งให้ไปรายงานตัวยังเต็นท์ปรับโทษ ณ จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ซึ่งจะแจ้งสถานที่ ในการชี้แจงกฎกติกา
10.8.3 นักกีฬาต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก. รายงานตัวที่เต็นท์ปรับโทษ แจ้งว่าได้รับบัตรโทษสีใด
ข. ลงชื่อในทะเบียนปรับโทษ
ค. กรณีใบแดง นักกีฬาต้องอยู่ในเต็นท์ เป็นเวลา 4 นาที คูณจำนวนใบแดงที่ได้รับ
ง. กรณีโทษใบเหลืองนักกีฬากลับไปแข่งขันต่อได้ทันที
จ. กรณีได้คละสี และ/หรือ สีเดียว ทั้งหมด 3 ใบ จะถูกปรับออก และนำจักรยานเข้าจุดเปลี่ยนฯ ได้ ไม่อนุญาตให้แข่งขันวิ่ง
ฉ. หากไม่รายงานตัว จะถูกปรับโทษออก
10.9 ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม โดยการวิ่ง, ขี่จักรยาน, ขี่รถจักรยานยนต์ และ/หรือ รถยนต์
เพื่อช่วยเหลือ, ยื่นอาหารหรือน้ำดื่ม, รับ-ส่งสิ่งของ ทั้งนี้นักกีฬาต้องปฏิเสธการ
ช่วยเหลือเช่นกัน มิฉะนั้นจะถูกปรับออกจากการแข่งขัน
10.10 กรณีจักรยานชำรุด หรือ ขัดข้องระหว่างแข่งขัน นักกีฬาต้องเตรียมอะไหล่และ
ซ่อมแซม ด้วยตนเอง ไม่อนุญาตการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก
ยกเว้นหน่วยซ่อมบำรุงของผู้จัดฯ
10.11 อนุญาตให้จูงจักรยานได้ เมื่อจำเป็น แต่ไม่อนุญาตให้แข่งขันโดยไม่มีจักรยาน
ประจำตัว
10.12 ปฏิบัติตามกฎจราจรพื้นฐาน สัญญาณป้ายจราจรต่าง ๆ และคำแนะนำของกรรมการ
สนาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เพื่อความปลอดภัย ฝ่าฝืนถูกปรับออก
10.13 ขี่ชิดซ้ายตลอดเวลา
10.14 ขับขี่อย่างระมัดระวัง เนื่องจากไม่ปิดถนน ดังนั้นพึงระลึกเสมอว่ายังมีการ
สัญจรอยู่ตลอดเวลา

4. การแข่งขันวิ่ง 

1. อนุญาตให้วิ่ง เดินหรือคลานได้เท่านั้น
2. ติดหมายเลขวิ่งบนเสื้อด้านหน้าตลอดการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้พับ หัก ม้วน ตัด หรือ ดัดแปลงใดๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับโทษออก
3. ไม่อนุญาตให้ญาติ ผู้ติดตาม เพื่อน หรือ นักกีฬาที่ออกจากการแข่งขัน หรือ เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วขับขี่ ยานพาหนะ หรือ วิ่ง ติดตามนักกีฬา หรือ ตั้งจุดเพื่อช่วยเหลือ ส่งอาหารใดๆ บนเส้นทางวิ่งและรบกวน นักกีฬาท่านอื่น ทั้งนี้นักกีฬาต้องปฏิเสธการช่วยเหลือดังกล่าวเช่นกัน มิฉะนั้นจะถูกปรับออก ยกเว้น การช่วยเหลือกันระหว่างผู้แข่งขันในเส้นทางเท่านั้น
4. นักไตรกีฬาต้องศึกษาเส้นทาง วิ่งตามเครื่องหมายนำทาง และปฏิบัติตามคำสั่ง/ชี้ทาง/แนะนะของ เจ้าหน้าที่/กรรมการสนาม/อาสาสมัคร กรณีหลงทางหรือวิ่งออก นอกเส้นทาง ผู้จัดฯ จะไม่แก้ไขผล แข่งขัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
1. พื้นที่ภายในจุดเปลี่ยนการแข่งขัน รวมทั้งราวแขวนจักรยาน ทางเข้า-ออกทุกด้าน เข้าได้เฉพาะนักกีฬา เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก ผู้ติดตามนักกีฬา หรือ ครอบครัวเข้าบริเวณดังกล่าว
2. ไม่อนุญาตให้เปลือยกายในที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนจะปรับโทษออกจากการแข่งขันทันที

5. การประท้วง 

นักกีฬาที่มีความประสงค์จะประท้วง/ร้องเรียน ผลการตัดสิน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมแข่งขันอื่น จะต้องยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใน 30 นาที หลังเข้าเส้นชัย และ/หรือ ออกจากการแข่งขัน

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องดังกล่าว ต้องเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อผู้ประท้วง ได้รับการยืนยันความถูกต้อง และไม่ผิดตามข้อเท็จจริงเท่านั้น คำตัดสินของผู้อำนวยการแข่งขันถือว่า เป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีประท้วงความเท็จ หรือ สร้างเหตุจูงใจใดๆ เพื่อสร้างสถานการณ์ ผู้ประท้วงอาจถูกขึ้นบัญชีดำในปีต่อไป

หมายเหตุ
นักกีฬาต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และกรรมการทุกคนด้วยความสุภาพ กรณีใช้ถ้อยคำ กิริยา ไม่เหมาะสม และ/หรือ รุนแรง ผู้จัดฯ มีอำนาจเต็มปรับออกจากการแข่งขันทันที

เส้นทางการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขันว่ายน้ํา ระยะทาง 1,500 เมตร 
ใช้สถานที่ บริเวณบึงบึง Wake Board ของส่วนน้ำ Black Mountain Water Park ตามแนวเคเบิล รอบละ 750 เมตร ทวนเข็มนาฬิกา จํานวน 2 รอบ (ระยะสปริ้นใช้เส้นทางเดียวกันจํานวน 1 รอบ) ให้สังเกต เวลาว่ายน้ําทุ่นจะอยู่ซ้ายมือตลอด  

เส้นทางการแข่งขันจักรยาน 40 กิโลเมตร 
ปล่อยตัวออกจาก Black Mountain Water Park ปั่นผ่านหน้าสวนน้ํา มุ่งออกสู่ ศูนย์วิจัยหม่อนไหม ออกซอยบ้านหนองแคร ถึงถนนหัวหิน-หนองพลับ ให้เลี้ยวขวา มุ้งตรงถนนบายพาส ปราณบุรี ลอดใต้อุโมงบายพาสมุ่งตรงไปตําบลหนองพลับกลับตัวใช้เส้นทางเดิมจนมาถึงซอยวัดนิโครธาราม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาจนถึงหน้าวัดให้เลี้ยวขวา ใช้เส้นทางหลักจนถึงจุดเปลี่ยนจักรยานท่ีสวนน้ำ Black Mountain Water Park (ระยะสปริ้น ใช้เส้นทางเดียวกัน กลับตัวก่อนถึงอุโมงบายพาส)  

เส้นทางวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร
นักกีฬาออกตัวจากจุดเปลี่ยนอุปกรณ์ ใช้เส้นทางของห้องพักวิลล่า เรียบสนามกอล์ฟ ของ Black Mountain Water Park รอบละ 5 กิโลเมตร จํานวน 2 รอบ (ระยะสปริ้น ให้เส้นทางเดียวกัน จํานวน 1 รอบ) 

Coming soon; Trasition Area, Swim Course, Bike Course and Run Course

ตาราง

หัวหิน ไตรกีฬา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559: ลงทะเบียนรับของทุกระยะ และแข่งขัน
ระยะสปริ้นท์และทวิกีฬา (ไม่เปิดรับสมัครใหม่)
เวลา กิจกรรม สถานที่
10:00 – 14:30 ลงทะเบียนทุกระยะ

แบล็คเมาเทนส์ เวคบอร์ด 

10:00 – 16:00 บริการประกอบจักรยาน
10:00 – 20:00 Expo open เปิด
13:00 – 15:00 เช็คอินจักรยาน ระยะสปริ้นท์และทวิกีฬา จุดTransition Section 1
13:00 – 16:00 เช็คอินจักรยาน ระยะโอลิมปิคไตรกีฬาและทีมรีเลย์ จุดTransition Section 2
13:30 – 14:15 ชี้แจ้งกฎกติกาการแข่งขันภาษาอังกฤษ
14:30 – 15:15 ชี้แจ้งกฎกติกาการแข่งขันภาษาไทย
16:10 ปิดจุด Transition Area
16:30 ปล่อยตัว ระยะสปริ้นท์ Wave 1
16:35 ปล่อยตัว ระยะสปริ้นท์ Wave 2
16:40 ปล่อยตัว ระยะสปริ้นท์ Wave 3
16:42 นักว่ายน้ำคนแรกขึ้นจากน้ำ
17:00 ปล่อยตัว ระยะทวิกีฬา
17:15 นักปั่นคนแรกลงจากจักรยาน
17:25 หมดเวลาเวลาว่ายน้ำ
17:40 นักไตรกีฬาท่านแรกเข้าเส้นชัย
18:40 หมดเวลาปั่นจักรยาน
18:45 - 20:00 นำจักรยานออกจาก Transaction Area
19:30 จบการแข่งขัน  
19:30 พิธีมอบรางวัล แบล็คเมาเทนส์
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2559: แข่งขันระยะโอลิมปิคไตรกีฬาและทีมรีเลย์
4:30 เปิด Transition Area แบล็คเมาเทนส์ เวคบอร์ด
4:30 - 6:00 บริการประกอบจักรยาน
6:00 ปิดTransition Area
6:15 ปล่อยตัว Wave 1
6:35 ปล่อยตัว Wave 2
6:40 ปล่อยตัว Wave 3
6:45 ปล่อยตัว Wave 4
6:37 นักว่ายน้ำคนแรกขึ้นจากน้ำ
7:40 นักปั่นคนแรกลงจากจักรยาน
7:45 หมดเวลาเวลาว่ายน้ำ
8:15 นักไตรกีฬาท่านแรกเข้าเส้นชัย
9:45 หมดเวลาปั่นจักรยาน
10:15 พิธีมอบรางวัล แบล็คเมาเทนส์
11:45 จบการแข่งขัน