โภชนาการ กินอาหารอย่างไร ให้เหมาะกับไตรกีฬา

“กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” คำพูดอมตะนี้เป็นจริงเสมอ แม้แต่กองทัพคนเหล็กอย่างนัดไตรกีฬาก็เช่นกัน เพราะร่างกายคนเราทุกคน ต่างก็ต้องการพลังงานจากอาหาร ในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเป็นร่างกายของนักกีฬาด้วยแล้ว ยิ่งมีความต้องการอาหารมากกว่าปกติ เพราะต้องใช้พลังงานมากในการเล่นกีฬาทุกครั้ง และที่สำคัญไปกว่านั้น คือการกินอาหารของนักกีฬา จะต้องกินอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการอีกด้วย เพื่อที่นอกจากจะได้พลังงานจากอาหารเหล่านั้นแล้ว นักกีฬายังจะได้สารอาหารต่าง ๆ เพื่อไปเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายอีกด้วย

สำหรับนักไตรกีฬา ก็มีความต้องการอาหาร คล้าย ๆ กับนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกาย ที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักอื่น ๆ โดยอย่างแรกเลยคือการรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ คือ

  1. คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของนักกีฬา โดยจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะสมในรูปแบบของ ไกลโคเจนเพื่อเก็บเป็นพลังงานสำรอง และคาร์โบไฮเดรตที่มาจากอาหาร เช่น ข้าว แป้ง เผือก มันและธัญพืช จะสามารถ สะสมเก็บไว้ในกล้ามเนื้อได้ดีกว่าเครื่องดื่มรสหวาน หรือน้ำตาล ดั้งนั้นควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากส่วนนั้นเป็นหลัก และมีความต้องการอยู่ที่ 55-60% ของพลังงานทั้งหมดในหนึ่งวัน
  2. โปรตีน เป็นสารอาหารส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และโปรตีนที่บริโภคควรจะเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ เช่นโปรตีนจากเนื้อหมู ไก่ ปลา ไม่ติดมัน นมไขมันต่ำ ไข่ ถั่ว และงา เป็นต้น โดยสำหรับนักไตรกีฬา ร่างกายจะต้องการโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 1.2-1.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน หรือประมาณ 15 % ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน
  3. ไขมัน สารอาหารประเภทนี้มักจะแฝงอยู่ในอาหารหลายชนิดอยู่แล้ว ควรเลือกบริโภคไขมันส่วนดี ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม คือไม่เกิน 25-30 % ของพลังงานทั้งหมดในหนึ่งวัน
  4. เกลือแร่ รวมไปถึงแร่ธาตุที่สำคัญ คือแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูก และช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อในระดับเซลล์ และแร่ธาตุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง และฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนี้จะช่วยกระจายออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ ซึ่งสำคัญต่อนักกีฬามาก
  5. วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบีรวมที่อยู่ในเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ นม ยีสต์และธัญพืช ซึ่งวิตามินบีรวมนี้ จะไปช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญ หรือการนำพลังงานสะสมที่ได้จากอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

การกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และมีความหลากหลาย และกินผักผลไม้เป็นประจำของนักกีฬานั้น จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการออกกำลังกาย โดยที่ไม่ต้องกินวิตามินหรือเกลือแร่เสริมเข้าไปอีกเลย ดังนั้นนักกีฬาควรจะฝึกการกินอาหารที่มีประโยชน์เช่นนี้ ให้ติดเป็นนิสัยเพื่อการเสริมสร้างร่างกายของนักกีฬา ให้มีความแข็งแรงขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นไปแบบธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการออกกำลังกาย หรือการแข่งขันที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักตลอดเวลา

เครดิตภาพ : https://www.sanook.com/health/505/

Related Post