การเฝ้าระวัง อาการบาดเจ็บที่มักจะเกิดขึ้นกับนักไตรกีฬา

ขึ้นชื่อว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คืออาการบาดเจ็บนั่นเอง เพราะการเล่นกีฬาแต่ละครั้ง หรือแต่ละประเภทกีฬา จะมีการใช้แรงจากร่างกายในส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ตามแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดกับนักกีฬาชนิดต่าง ๆ จะมีความแข็งแรงของร่างกายแต่ละส่วนที่ต่างกัน เช่นวิ่งที่มีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรง นักเทนนิสจะมีแขนข้างที่ถนัดใหญ่กว่าข้างที่ไม่ถนัด เป็นต้น แต่กว่าที่ร่างกายของนักกีฬาเหล่านั้นจะแข็งแกร่งได้ มันย่อมจะผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ซ้ำแล้วซ้ำอีก และสิ่งหนึ่งที่จะตามมาในระหว่างการฝึกนั้นก็คือ ปัญหาอาการบาดเจ็บนั่นเอง สำหรับนักกีฬาไตรกีฬาก็เช่นกัน ยิ่งเป็นที่รู้กันดีว่า เป็นกีฬาที่เรียกกันว่า “คนเหล็ก” แล้วนั้น ย่อมจะต้องใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอน ทั้งการว่ายน้ำ การปั่นจักรยาน และการวิ่ง เป็นระยะทางไกล ๆ การใช้ร่างกายแต่ละส่วน ซ้ำ ๆ เดิม ๆ เป็นเวลานาน ๆ อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อส่วนนั้น ๆ ตามมาก็เป็นได้ และอาการบาดเจ็บที่นักไตรกีฬานักจะพบเจอในการเล่น จะแบ่งออกตามประเภทกีฬาต่าง ๆ คือ การว่ายน้ำ ในการเล่นไตรกีฬานั้น จะต้องมีการว่ายน้ำเป็นระยะทางไกล ๆ Continue Reading